Test No. 01 [Highslide] – Kráwa produchownělá
Get Adobe Flash player

Ephemeris

Sagittarius
Sun in Sagittarius
Aries
Moon in Aries
4 degrees
First Quarter Moon
First Quarter Moon
8 days old

Mejby Sérčink Bejby

Počítadlo návštěvnosti

  • 0Někdo se dívá:
  • 6Návštěv dnes:
  • 244Žhavý Měsíčník:
  • 20494Návštěv celkem:
  • 15Denní průměr:
  • 1.1.2014Počítáme to od:

Test No. 01 [Highslide]

The following two tabs change content below.
Fakriho Strýček
Jsem, který jsem. Nedělám to sice dobře, ale někdy to dělám rád. Jmenuji se Pavel Křišťan. Pokud byste po mně vášnivě zatoužili, tak e-mail: fakri(zavinutec)centrum.cz. Všem přejícím lidem přeji pěkný den, pěkný měsíc, pěkný rok, pěkný život i pěknou smrt. "Bože, dej mi odvahu změnit to, co změnit mohu, dej mi sílu přijmout to, co změnit nemohu, a dej mi moudrost, abych rozeznal jedno od druhého." František z Assisi.
Fakriho Strýček

Latest posts by Fakriho Strýček (see all)

RoadRash Info How to add a Highslide Single Images

RoadRash Info How to add a Highslide Multiple Galleries

TESTINK ONLY HTML Highslide inLine Et iFrame Et SWF Et La Bete TESTINK LONELY

Tu vzpomněl jsem si, že autor uvádí ve své knize také jeden případ sebeléčení, a zkoumal jsem, zda bych se mohl něčeho podobného odvážiti. Připomněl jsem si, že je to možno jen člověku, který je Bohu v upřímné lásce poslušen, a začal jsem hned zpytovati své svědomí. Vědom si své hříšnosti, nenalézal jsem přec žádného velkého, těžkého hříchu. Po celý život žil jsem střídmě, pracoval jsem pro rodinu a staral se o ni, nikomu jsem vědomě neublížil, a kde mé síly stačily, snažil jsem se pomoci i druhým. Proto, se svými menšími hříchy, odvažoval jsem se spoléhati na velkou milost a lásku Boží, která tolik odpouští, a proto prosil jsem a zároveň i doufal, ZELENÝ STRÝČEK FACESADWEB AD USUM Conficio aliquantum conficio multumONEODKAZOVÝ ZELENÝ STRÝČEK FACESAD WEB AD USUM že síla Boží opravdu přijde ke mně, posílí mne a uzdraví. V pevné víře, zbožně soustředěn k Bohu, uvědomiv si dříve, že se na nikoho nehněvám, vůči nikomu nemám žádné nenávisti, že tedy se všemi bližními žiji v plné harmonii a lásce, že všechno tvorstvo Boží upřímně miluji, opakoval jsem v duchu slova modlitby, kterou jsem znal z oné knihy. Všemohoucí a milosrdný Bože, Pane můj, prosím Tě, dovol mi, abych si směl opět uvědomiti, že jsem vyšel z Tvého velikého Ducha, že jsem projevem Tvé Lásky, že jsem dítkem Tvým a Ty mým nejlaskavějším Otcem. Prosím Tě, dopřej mi, aby Tvá Láska, Síla vše uzdravující, vše v život uvádějící a vše při životě udržující, prošla nyní mým tělem, zejména mým nemocným krkem, a já věřím, že jakmile se tak stane, budu úplně zdráv. Proto otvírám celou bytost svou a prosím Tebe, dej, ať síla lásky Tvé vejde do mne! V téže chvíli, leže nehybně se zatajeným dechem, poznal jsem skutečně, že zvláštní, oblažující teplo prochází celým mým tělem. Teprve po chvíli, abych nerušil příchod ani proudění této ozdravující, posilující vlny lásky Boží, poděkoval jsem Bohu za to, že prosbu mou vyslyšel: Děkuji Ti, dobrotivý Bože, Pane můj, za tu milost, kterou Jsi mi právě prokázal, a mne láskou Svou uzdravil. Věřím, že jsem zdráv, věřím, že jsem zdráv, věřím, že jsem zdráv! Před tímto poděkováním nesmí se totiž uvažovati o tom, zda toto léčení pomohlo, či ne. Je naprosto nutno věřiti pevně, že léčení toto mělo žádoucí výsledek, proto v tomto přesvědčení nutno ihned za uzdravení poděkovati. Pak toto uzdravení může býti skutečně trvalé, ne jen chvilkové. Bedřich Kočí